Pentru promovarea ofertei educaţionale a Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi au fost prezente vineri, 19 octombrie, la Bursa Locurilor de Muncă.

Toţi cei interesaţi sunt aşteptaţi la sediul ISU Drobeta până la data de 23 noiembrie, pentru a se înscrie în vederea participării la concursul de admitere organizat în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. Pentru anul 2019, sesiunea ianuarie 10 – 21 ianuarie, au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 sunt alocate subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă, iar alte 25 le revin maiştrilor militari auto, durata de şcolarizare fiind de numai un an.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Cererile de înscriere trebuie depuse, personal, de către candidaţi la sediul ISU Mehedinţi, în zilele de marţi şi joi, în intervalul orar 10.00-14.00.

Articolul precedentLILIANA MINCĂ, LA SEVERIN: „PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE MAI IMPORTANTĂ DECÂT SMURD-UL!”
Articolul următorUn incendiu nimicitor a distrus 15 hectare de salcâm și frasin