Noul ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ion Ștefan, care a preluat fotoliul de ministru de la bistrițeanul Daniel Suciu, a dat astăzi o veste importantă cu privire la plățile lucrărilor executate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Acesta a anunțat că ministerul a virat 400 de milioane de lei în conturile primăriilor din întreaga țară, pentru asigurarea plăților către antreprenori.

Cele 400 de milioane de lei au fost alocate pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate pentru 528 obiective de investiții, finanțate prin PNDL, în cadrul celor două etape. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a mai anunțat că sunt întârzieri la plata lucrărilor efectuate prin PNDL, dar se caută soluții pentru a se înlătura riscul ca solicitările de plată emise de către beneficiarii PNDL să nu fie onorate. În acest sens, în cel mai scurt timp se vor iniția demersurile necesare suplimentării bugetului alocat în anul 2019.

„După cum am mai spus, prioritatea numărul 1 a mandatului meu o reprezintă plata tuturor facturilor restante pe PNDL I şi II, astfel încât să asigurăm sumele necesare UAT-urilor pentru plata facturilor către constructori. Sunt deja întârzieri serioase, iar în multe locuri constructorii părăsesc lucrările în prag de iarnă. Necesarul pentru achitarea facturilor restante şi a plăţilor ce urmează a fi făcute până la sfârşitul anului este de aproximativ un miliard de lei, iar, ieri, prima mea decizie de ministru a fost să dăm aceşti bani către UAT-uri. Asigur, deopotrivă, UAT-urile, dar şi constructorii, că ministerul va achita cât de repede posibil toate lucrările realizate în beneficiul cetățeanului român”, a afirmat Ion Ştefan. 

În ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, în prima etapă a PNDL (2015 – 2020) au fost cuprinse 133 de obiective de investiții în valoare de peste 220 de milioane de lei. Iată lista lor: 

JUDEȚUL BISTRITA NĂSĂUD lei
Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Denumirea obiectivului de investiții Alocații de la bugetul de stat
2015-2020
TOTAL      288,894,492.21
1 Beclean Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-IV și grădiniță localitatea Coldău, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 789,451.00
2 Beclean Reabilitare și modernizare școală generală și grădiniță localitatea Figa, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 1,162,335.00
3 Bistriţa Bârgăului Modernizare stradă principală Pietroasa, comuna Bistriţa Bârgăului 366,933.50
4 Bistriţa Bîrgăului Modernizare uliţe în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud 205,059.69
5 Budacu de Jos Modernizare DC 7B,  DJ 172G – Simioneşti, comuna Budacu de Jos 413,210.99
6 Budacu de Jos Reţea de canalizare în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos 5,372,580.09
7 Budacu de Jos Reabilitare Grădiniță cu program normal, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud 259,080.00
8 Budacu de Jos Renovare grădiniță cu program normal Monariu, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud 487,607.00
9 Budacu de Jos Lucrări reparații la grădiniță cu program normal Buduș, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud 207,384.00
10 Budacu de Jos  Modernizare străzi în comuna Budacu de Jos 3,085,827.35
11 Budeşti Reabilitare şi modernizare prin asfaltare DC 21B şi străzi în loc. Ţagu, jud. B-N, lungime totală 4,275 Km, comuna Budești 3,160,965.27
12 Budeşti Reabilitare și modernizare școala Generală Țagu, comuna Budești 534,004.26
13 Budeşti Pietruire DC 21B, Km 6+500-7+700, DJ 151-Ţagu, comuna Budeşti 386,074.48
14 Căianu Mic Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Dobric comuna Căianu Mic 613,590.07
15 Căianu Mic Modernizare DC 37, Km 0+000-8+300,Dobric (DJ171) – Ciceu Poieni, comuna Căianu Mic 1,300,001.04
16 Căianu Mic Amenajare Grădiniță cu program normal prin modernizare, recompartimentare și schimbarea destinației Căminului Cultural în Grădiniță, în localitatea Dobric, nr. 67, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud 511,169.63
17 Căianu Mic Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud 392,283.55
18 Cetate Asfaltare străzi în localitatea Petriş, comuna Cetate 558,615.25
19 Chiochiș Modernizare drum comunal DC 24 în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa Năsăud 7,831,903.00
20 Chiochiș Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială  Chiochiș, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud 1,093,690.00
21 Chiochiș Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială – Grădiniță cu program normal Bozies, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud 854,072.00
22 Chiochiș Reabilitare și modernizare Școală Generală Chețiu, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud 351,591.00
23 Chiochiș Reabilitare și modernizare Școală Generală Jimbor-Fânațe, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud 433,974.00
24 Chiochiș Reabilitare și modernizare Școală Generală Manic, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud 289,399.00
25 Chiuza Modernizare DC 39, Piatra – Mireş, km 0+000 – 3+200 şi 4+000-6+250, comuna Chiuza 436,336.84
26 Chiuza Reabilitare Școală Generală clasele I-IV, localitatea Săsarm, comuna Chiuza 27,668.12
27 Ciceu – Giurgeşti Pietruire/Asfaltare DC 35A Ciceu Giurgești Dumbrăveni, comuna Ciceu Giurgești 979,422.62
28 Ciceu Mihăieşti Asfaltare DC 34, Km 1+300-8+400 Ciceu Mihăieşti -Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihăieşti 1,430,177.18
29 Ciceu-Giurgeşti Asfaltare uliţe laterale la Ciceu-Giurgeşti – comuna Ciceu-Giurgeşti 3,289,395.26
30 Dumitra Construire sediu nou primărie în comuna Dumitra 1,145,038.00
31 Dumitrița Asfaltare străzi în Budacu de Sus, comuna Dumitrița, județul Bistrița Năsăud 683,347.42
32 Feldru Modernizare străzi în comuna Feldru -Lot1 5,470,948.00
33 Galaţii Bistriţei Modernizare străzi comuna Galații Bistriței 1,667,226.32
34 Galaţii Bistriţei Construire grădiniță localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței 586,968.84
35 Galaţii Bistriţei Modernizare DC 16 şi stradă vicinală în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa – Năsăud 219,984.06
36 Ilva Mare Modernizare drumuri de interes local în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud 10,677,529.00
37 Ilva Mică Extindere reţele de canalizare menajeră în comuna Ilva Mică 343,721.09
38 Ilva Mică Amenajare străzi în comuna Ilva Mică 2,889,155.64
39 Ilva Mică Extindere rețele de apă în intravilan, comuna Ilva Mică 100,434.33
40 Josenii Bârgăului Reparație capitală și modernizare la școala Josenii Bârgăului, comuna Josenii Bîrgăului 930,041.38
41 Josenii Bîrgăului Modernizare străzi  în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului 2,273,380.68
42 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 162, Km 0+000-8+300, Teaca-Archiud, județul Bistrița Năsăud 5,187,187.25
43 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Amenajare şi consolidare DJ 172H, Km 14+043-25+593, Matei-Fîntînele -DJ 151, județul Bistrița Năsăud  10,340,923.76
44 Judeţul Bistriţa Năsăud Modernizare DJ 172 C, Km 17+760-19+240, Ilva Mică – Leşu, județul Bistrița Năsăud  4,030,166.52
45 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 172, Km 33+924-37+264 și Km 40+175-44+257, Zagra -Suplai, județul Bistrița Năsăud  4,476,260.00
46 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 172G, km 50+000 – 63+663, Cuşma – Livezile, județul Bistrița Năsăud 8,761,273.96
47 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 173, Km 54+100-60+300, Ocnița -Milaș,județul Bistrița Năsăud  2,964,718.67
48 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 173, Km 60+300-66+488, Milaș-limită județ Mureș,județul Bistrița Năsăud 7,520,430.11
49 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 172 D, Km 0+000-5+115, Mureșenii Bârgăului – Colibița (lotul 1, tronsonul 1) 14,767,851.96
50 Lechinta Grădiniţă cu program prelungit în localitate Lechinţa, comuna Lechința 769,752.97
51 Lechinţa Modernizare străzi în localitatea Lechinţa, comuna  Lechinţa, judeţul Bistriţa – Năsăud 1,142,819.69
52 Lechinţa Modernizare drum comunal DC 27A – comnuna Lechinţa 4,734,036.28
53 Lechinţa Reţea publică canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sîngeorzu Nou, comuna Lechința 5,825,000.00
54 Leşu Asfaltare drum comunal „Fata de Sus” în comuna Leșu 378,303.18
55 Leşu Modernizare stradă Lescior, în comuna Leşu, judeţul Bistriţa – Năsăud 599,052.64
56 Livezile Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Livezile 391,211.22
57 Livezile Modernizare drum comunal DC 6A –  comuna Livezile 1,142,864.20
58 Maieru Reabilitare și consolidare Pod Bocserie în zona Colonie  peste pârâul Anies în comuna Maieru, sat Anies 346,017.05
59 Măgura Ilvei Reabilitare școală cu clasele I-VIII în comuna Măgura Ilvei 899,995.68
60 Măgura Ilvei Modernizare DC 4A Măgura Ilvei-Arsita, comuna Măgura Ilvei 3,480,744.00
61 Măriselu Reabilitare DC 15 Magurele – Jeica0+000-6+250 6,25 km, comuna Mărișelu 1,875,319.95
62 Mărişelu Modernizare drum comunal de interes local în comuna Mărișelu 1,514,112.96
63 Miceștii de Câmpie Modernizare Școală Localitatea Visuia, comuna Miceștii de Câmpie 399,068.44
64 Miceştii de Cîmpie Alimentare cu apă a comunei Miceştii de Cîmpie, sate: Miceştii de Cîmpie, Fîntîniţa şi Visuia 359,829.23
65 Miceștii de Cîmpie Modernizare drum comunal DC 21 și ulița „Pe Vale”, comuna Miceștii de Cîmpie 3,762,686.37
66 Milaş Modernizare şi asfaltare DC 20B, comuna Milaș 2,648,918.35
67 Monor Modernizare infrastructură de drumuri în comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud 5,128,466.71
68 Monor Reabilitare şi extindere reţea de apă în comuna Monor, etapa 1 Monor 75,397.20
69 Năsăud Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud 1,745,807.76
70 Negrileşti Reabilitare termică Școala Gimnazială Negrilești, comuna Negrilești 156,014.00
71 Negrilești Reabilitare clădire Primăria Negrilești, comuna Negrilești 359,580.24
72 Nimigea Modernizare DC 40B şi străzi în comuna Nimigea 4,300,297.24
73 Nimigea Reabilitare și extindere școală cu clasele V-VIII, comuna Nimigea 1,690,256.77
74 Nimigea Modernizare străzi în loc. Nimigea de Jos, comuna Nimigea 4,620,832.04
75 Nimigea Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Nimigea de Sus, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 245,552.65
76 Nimigea Reabilitare și modernizare Școală primară Mintiu, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 411,318.70
77 Nimigea Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Tăure, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 445,796.27
78 Nimigea Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Florești, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 360,154.43
79 Nimigea Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 431,040.48
80 Nimigea Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 2, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 185,230.46
81 Parva Modernizare străzi comunale, comuna Parva 9,010,382.07
82 Petru Rareș Reabilitare școala cu clasele I-VIII corp A și B în loc. Reteag, comuna Petru Rareș 188,122.88
83 Poiana Ilvei Rețea de canalizare și stație de epurare în loc. Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei 13,126,537.16
84 Prundu Bîrgăului Grădiniţă cu 120 de locuri-comuna Prundu Bîrgăului 491,738.39
85 Rebra Reabilitare Școală Generală nr. 1 în comuna Rebra 2,644,049.15
86 Rebra Modernizare străzi şi trotuare în comuna Rebra 98,672.21
87 Rodna Modernizare străzi rurale în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud 1,995,618.85
88 Romuli Reabilitare corp școală și amenajare curte interioară-școala Romuli, comuna Romuli 114,981.06
89 Romuli Reabilitare sediu primărie, comuna Romuli 481,812.80
90 Salva Amenajare străzi în comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud 3,336,082.49
91 Salva Reabilitare Școală Gimnazială „Tiberiu Morariu” corp 2P+2, comuna Salva 907,555.48
92 Salva Stabilizarea alunecării de teren la drumul DC 43 Salva-Mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva 39,399.41
93 Silivaşu de Câmpie Modernizare drumuri de interes local în comuna Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa –  Năsăud 2,508,578.99
94 Silivaşu de Câmpie Extindere reţea de distribuție  apă potabilă în comuna Silivaşu de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud 48,002.73
95 Sîngeorz-Băi Reabilitare drum DC 2B, Km 0+000-5+000, intersecție  DN 17D- sat Cormaia,  oraș Sîngeorz-Băi 8,102,629.99
96 Sînmihaiu de Cîmpie Alimentare cu apă a comunei Sînmihaiu de Cîmpie, satele Sălcuţa, Zoreni, Stupini, La Curte, Brăteni şi Sînmihaiu de Cîmpie 388,827.68
97 Sînmihaiu de Cîmpie Construire grădiniță cu program normal în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comuna Sînmihaiu de Cîmpie 864,065.32
98 Sânmihaiu de Câmpie Asfaltare DC 18, comuna Sânmihaiu de Câmpie 1,448,230.09
99 Spermezeu DC 38-Dumbrăvița-comuna Spermezeu 140,557.00
100 Spermezeu Modernizare străzi în localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, județul Bistrița Năsăud 2,138,762.24
101 Spermezeu Reabilitare și modernizare Școală Dumbrăvița din localitatea Dumbrăvița, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud 410,000.00
102 Spermezeu Reabilitare și modernizare Școală Sita din localitatea Sita, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud 410,000.00
103 Şanţ Asfaltare strada Poderei tronson 1, comuna Șant jud. Bistrita Nasaud 2,001,661.92
104 Şieu Modernizare drum comunal DC 11, DJ 173 – Ardan, judeţul Bistriţa Năsăud-comuna Șieu 3,099,409.54
105 Șieu Modernizare școală generală Posmuș, claseleI-IV, din localitatea Posmuș, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud 856,174.00
106 Șieu Modernizare școală generală Ardan, claseleI-IV, din localitatea Ardan, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud 1,526,618.00
107 Șieu Măgheruș Modernizare străzi în localitatea Chintelnic, comuna Șieu Măgheruș, județul Bistrița Năsăud 2,317,322.93
108 Şieu- Odorhei Modernizare DC 28, Km 0+000-3+987, DN 17 – Cristuru Şieu-Coasta, comuna Șieu-Odorhei 1,259,299.10
109 Şieu-Odorhei Construire sediu primărie P+E, comuna Șieu-Odorhei 1,112,485.00
110 Şieu-Odorhei Modernizare DC 28, 5+850-10+176, DJ 151-Bretea, comuna Șieu -Odorhei 3,814,936.91
111 Șieu-Odorhei Reabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-VIII din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița -Năsăud 1,603,370.00
112 Șieu-Odorhei Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Agrișu de Jos din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud 382,596.77
113 Șieu-Odorhei Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Cristur-Șieu din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud 367,852.84
114 Şieuţ Modernizare DC 12A Rustior-Lunca, comuna Șieuț 2,243,923.01
115 Şieuţ Modernizare infrastructura școlară în comuna Șieuț „Reparații capitale și reabilitare termică – școala cu clasele I-VIII în loc. Șieuț și modernizarea sistemului de încălzire, extindere cu corp pentru grupuri sanitare și centrala termică” 991,673.88
116 Șieuț Reabilitare și modernizare Școală primară Lunca în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 390,447.65
117 Șieuț Reabilitare și modernizare Școală primară Rustior în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 414,824.23
118 Șintereag Modernizare DC 33 și străzi în comuna Șintereag, județul Bistrița Năsăud 2,542,972.17
119 Teaca Modernizare și extindere sediu primărie, comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud 2,206,204.09
120 Teaca Extindere rețea stradală în localitatea Teaca, comuna Teaca 5,534,720.19
121 Telciu Modernizare  DC 42, DN 17C – Bichigiu, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud 2,299,053.59
122 Telciu Reabilitare și modernizare Școala Veche -Liceul Tehnologic Telciu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud 1,349,970.00
123 Tiha Bârgăului Modernizare DC 5D-6,5 Km DN 17 – loc. Ciosa, comuna Tiha Bârgăului 9,348,188.63
124 Tiha Bîrgăului Modernizare DC 5A-3,23Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Ciosa;Modernizare DC 5B 3,59Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara; Modernizare DC 5C 425m DN17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara, comuna Tiha Bîrgăului 5,286,511.07
125 Tiha Bârgăului Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială și Grădiniță în localitatea Piatra-Fântânele, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 452,971.03
126 Tiha Bârgăului Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Mureșenii Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 209,192.59
127 Tîrlişua Modernizare drum comunal DC 38D, pe raza comunei Tîrlişua, judeţul Bistriţa – Năsăud 9,323,888.10
128 Uriu Modernizare strada Poştei în localitatea Uriu, comuna Uriu 529,580.78
129 Uriu Modernizare DC 36 Ilișua-Hășmașu Ciceului, comuna Uriu 2,697,466.68
130 Urmeniş Extindere rețea apă potabilă, satul Câmp, comuna Urmeniș 149,614.00
131 Urmeniş Reparații capitale Școala Generală I-VIII sat Șopteriu, comuna Urmeniș 495,690.80
132 Urmeniş Alimentare cu apă satele: Şopteriu, Delureni şi  Fînaţe, comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud 1,373,370.45
133 Zagra Modernizare drumuri în  Perișor,  județul Bistrița Năsăud 1,532,030.93

De asemenea, etapa a II-a a PNDL (2017 – 2020) au fost cuprinse 185 de obiective de investiții din Bistrița-Năsăud, valoarea acestora fiind de oeste 660 de milioane de lei. Lista lor poate fi consultată mai jos: 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD  -lei-
Nr. crt. Denumirea unității administrativ- teritoriale Denumire obiectiv investitii Alocaţii de la bugetul de stat în perioada
2017-2020
TOTAL     667,344,203.36
1 Bistriţa Bârgăului Înfiinţare reţea de canalizare pe strada Tapiţerilor 444,461.43
2 Bistriţa Bârgăului Dotare cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Dispensarul Medical Uman Bistriţa Bîrgăului 375,410.49
3 Braniştea Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa Năsăud 11,634,713.00
4 Budacu de Jos Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare şi extindere reţea de apă potabilă, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud 13,903,887.00
5 Budacu de Jos Construire grădiniţă cu program normal amplasată în localitatea Budacu de Jos, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud 1,087,019.00
6 Budacu de Jos Modernizare DC 7, 0+000-1+900, Jelna-Satu Nou, judeţul Bistriţa Năsăud 1,135,911.00
7 Budacu de Jos Construire cabinete medicină generală în localitatea Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud 1,153,391.00
8 Budeşti Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Budești, județul Bistrița -Năsăud 8,000,000.00
9 Budeşti Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna 345,127.61
10 Căianu Mic Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic 362,902.54
11 Căianu Mic Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa Năsăud 5,791,979.00
12 Căianu Mic Extinderea, reabilitarea și modernizarea sediului administrativ al Primăriei din comuna Căianu Mic 1,973,941.22
13 Cetate Construire grupuri sanitare Școală Gimnazială Petriș în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud 289,880.21
14 Cetate Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în localitatea Petriș, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud 1,977,268.00
15 Cetate Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud 3,926,378.00
16 Cetate Modernizare străzi rurale  în comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud 1,662,896.00
17 Chiochiş Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud 521,802.86
18 Chiuza Extindere rețele de canalizare ape uzate menajere în localitățile Piatra, Chiuza și Săsarm, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud 1,004,268.00
19 Ciceu – Mihăieşti Canalizare ape uzate menajere  și stație de epurare în localitatea Ciceu- Mihăiești, comuna Ciceu- Mihăiești 6,294,938.00
20 Ciceu – Mihăieşti Modernizare drum de acces spre Cetatea Ciceului (Tronson II), comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud 1,047,467.00
21 Ciceu-Giurgeşti Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud 6,796,174.00
22 Ciceu-Giurgeşti Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești 1,324,717.00
23 Coşbuc Extindere rețea de canalizare în comuna Coșbuc 1,563,813.00
24 Coşbuc Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud 1,011,024.00
25 Coşbuc Pod nou peste râul Sălăuța în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud 691,786.00
26 Dumitra Extindere rețele canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud 521,646.00
27 Dumitra Extindere și modernizare școală, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 1,220,467.00
28 Dumitra Extindere și modernizare Dispensar Uman în sat Dumitra, județul Bistrița-Năasăud 1,622,770.00
29 Dumitriţa Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Dumitrița, comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud 5,020,945.00
30 Dumitriţa Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII,  comuna Dumitrița 1,413,720.00
31 Dumitriţa Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Budacul de Sus, comuna Dumitrița 1,577,702.00
32 Dumitriţa Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud  872,270.00
33 Feldru Amenajare trotuare , rigole scurgere şi amplasare conducte de racord, branşament şi de protecţie în localitatea Feldru, comuna feldru, jud. Bistriţa Năsăud 1,835,313.40
34 Feldru Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala clasele I-IV, Feldru 2,655,269.00
35 Feldru Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, judeţul Bistriţa Năsăud 2,035,148.00
36 Feldru Construire pod râul Someşu Mare în comuna Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud 1,054,478.00
37 Feldru Lucrări de reabilitare şi modernizare reţea de iluminat public în comuna Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud 950,000.00
38 Galaţii Bistriţei Extindere reţea de canalizare a apei uzate menajere în comuna Galaţii Bistriţei, localităţile Herina, Tonciu şi Dipşa, judeţul Bistriţa Năsăud 5,930,241.00
39 Galaţii Bistriţei Reabilitare Şcoala Gimnazială Grigore Herinean în localitatea Galaţii-Bistriţei, comuna Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud 506,600.00
40 Galaţii Bistriţei Construire dispensar medical rural ]n localitatea Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud 1,584,393.00
41 Galaţii Bistriţei Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud 373,056.24
42 Ilva Mare Modernizare, extindere, dotare sala de sport și amenajări interioare și exterioare școală generală, în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud 1,252,028.00
43 Ilva Mica Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru grădinița din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud 403,640.00
44 Ilva Mica Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud 911,322.39
45 Josenii Bârgăului Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Mijlocenii Bârgăului, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 1,306,144.00
46 Josenii Bârgăului Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Strâmba, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 772,270.00
47 Josenii Bârgăului Construire pod peste râul Bistrița, în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița Năsăud 1,116,339.00
48 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 162 , Km 28+633-35+833, Visuia-Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 5,446,067.98
49 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 162 , Km 8+300-18+526, Archiud-Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 9,494,628.76
50 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 170 , Km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud 14,208,059.22
51 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 171 , Km 0+000-39+520, Uriu-lim. Jud. Maramureș,Obiect 3: Km 28+617-39+520, Tîrlișua-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud 20,342,925.19
52 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 172 E , Km 0+000-7+000, Strugureni-Matei, județul Bistrița-Năsăud 25,670,262.31
53 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare DJ 173 C , Km 9+125-19+860, Buduș-Șieu, județul Bistrița-Năsăud 12,442,175.90
54 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Pod peste Valea Mare, pe DJ 170 , Km 15+400, în Purcărete, județul Bistrița -Năsăud 211,514.81
55 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H , Km 14+960, localitatea Matei, județul Bistrița -Năsăud 317,374.88
56 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H , Km 6+118, Nușeni-Corvinești, județul Bistrița -Năsăud 263,829.57
57 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Pod peste Valea Răchiții, pe DJ 170 , Km 18+700, în Breaza, județul Bistrița -Năsăud 129,096.79
58 Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei, DJ 162, Sanmihaiu de Campie-Visuia, DJ 172A, Beclean-Chiochiș, județul Bistrița – Năsăud 82,063,249.36
59 Lechinţa Construire și dotare local școală 10 Săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul tehnologic Lechința, localitatea Lechința, comuna Lechința, județul Bistrișa Năsăud 5,435,000.00
60 Lechinţa Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa Năsăud 7,248,907.00
61 Lechinţa Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 1,624,921.20
62 Leşu Modernizare străzi rurale în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-Năsăud 4,292,093.00
63 Livezile Modedrnizare, reabilitare și dotare Grădiniță în localitatea Dorolea din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 314,041.00
64 Livezile Modedrnizare, reabilitare și dotare Școală Gimnazială în localitatea Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 628,335.00
65 Livezile Modedrnizare, reabilitare și dotare Școală Primară și Grădiniță în localitatea Cușma, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 659,520.00
66 Livezile Modernizare DC 6B  în comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud 2,790,486.00
67 Lunca Ilvei Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială nr. 1, localitatea Lunca Ilvei 4,955,284.00
68 Lunca Ilvei Asfaltare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei-strada Ursoaia 3,558,685.00
69 Lunca Ilvei Poduri în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 1,694,807.00
70 Lunca Ilvei Asfaltare străzi în comuna Lunca Ilvei 3,186,428.00
71 Maieru Modernizare drumuri comunale în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 3,014,806.21
72 Maieru Pod în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 2,255,100.00
73 Maieru Reabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someșul Mare zona centru în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 458,336.97
74 Matei Construire reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Matei, satele Matei şi Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud 5,846,034.00
75 Măgura Ilvei Rețea de apă potabilă și rețea de canalizare menajeră, cu stație de epurare în localitatea Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 8,277,163.00
76 Măgura Ilvei Construire clădire parter cu destinație școală în localitatea Arșița, județul Bistrița-Năsăud 929,089.93
77 Măgura Ilvei Poduri de acces și punți pietonale peste râul Ilva în comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 2,604,695.00
78 Măgura Ilvei Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 663,179.01
79 Mărişelu Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Domneşti, Măgurele Mărişelu, Bârla şi Sântioana, comuna Mărişelu, judeţul Bistriţa Năsăud 12,162,107.00
80 Mărişelu Reabilitare și extindere clădire Școală generală Domnești, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud 326,979.00
81 Miceştii de Câmpie Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţile Miceştii de Câmpie, Fântîniţa şi Visuia, în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 18,299,338.00
82 Miceştii de Câmpie Modernizare drum comunal DC 21 şi străzi în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 5,563,254.00
83 Miceştii de Câmpie Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 199,896.20
84 Milaş Extindere reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localităţile  Comlod şi Orosfaia, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud 5,286,271.00
85 Milaş Lucrări de construcţii în vederea obţinerii autorizaţiei ISU pentru şcoala gimnazială din localitatea Milaş, comuna Milaş, judeţul Bistriţa-Năsăud 908,998.00
86 Milaş Modernizare şi extindere primăria comunei Milaș, judeţul Bistriţa-Năsăud 1,130,749.00
87 Monor Amenajare și asfaltare străzi comunale, localitatea Monor și localitatea Gledin, comuna Monor 300,000.00
88 Monor Amenajare șanțuri și trotuare în localitatea Gledin 200,000.00
89 Municipiul Bistriţa Drum de acces şi utilităţi aferente complexului sportiv polivalent, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud 21,149,352.15
90 Municipiul Bistriţa Reabilitare și modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistrița 7,645,388.24
91 Negrileşti Construire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud 4,257,074.00
92 Negrileşti Reabilitare energetică și modernizare Școală gimnazială în localitatea Breaza, județul Bistrița-Năsăud 1,103,314.00
93 Negrileşti Modernizarea sistem de iluminat public stradal în comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud 450,784.17
94 Nimigea Modernizare străzi în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud 7,689,896.00
95 Nuşeni Canalizare menajeră   în localităţile Nușeni, Feleac, Beudiu, Vita și Rusu de Sus, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud 16,776,927.42
96 Nuşeni Împrejmuire  școală primară și grădiniță din Feleac, com. Nușeni, județul Bistrița-Năsăud 200,158.00
97 Nuşeni Reabilitare și modernizare grădiniță și clasele I-VIII Școala Gimnazială-Dsida Jeno Vita 439,275.00
98 Nuşeni Reabilitare și modernizare dspensar uman Nușeni 1,467,499.00
99 Nuşeni Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud 781,680.06
100 Oraş Beclean Asfaltare alei Cartier Podirei-Cabane Figa 5,950,550.00
101 Oraş Beclean Reabilitare pod sat Rusu de Jos, oraş Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud 901,629.11
102 Oraş Năsăud Modernizare străzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud, L=4,197 m 6,111,544.00
103 Oraş Năsăud Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în cartierul Luşca din oraşul Năsăud, judeţul bistriţa Năsăud 3,104,637.00
104 Oraş Sângeorz-Băi Reabilitare trotuare cu acces auto și mobilier stradal în oraș Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud 1,674,842.55
105 Parva Consolidare, modernizare, extindere și dotare Școală  Gimnazială „Vasile Scurtu” din localitatea Parva, comuna Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud 4,722,158.00
106 Parva Modernizare centru civic al comunei Parva 1,000,000.00
107 Parva Modernizare poduri peste Râul Rebra în comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud 3,996,972.00
108 Petru Rareş Modernizare drum de interes local în localitatea Bața-Ulița spre Pepiniera Bața și Drumul lui Salanki, comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud 755,883.00
109 Petru Rareş Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud 340,623.16
110 Poiana  Ilvei Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 3,997,667.63
111 Prundu Bârgăului Construire școală generală în com. Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 4,644,922.07
112 Prundu Bârgăului Reabilitare, eficientizare energetică Școală generală clasele I-IV în comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud 3,226,615.98
113 Prundu Bârgăului Construire dispensar medical în comuna Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud 3,379,958.68
114 Prundu Bârgăului Modernizare străzi secundare din comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 4,583,934.40
115 Prundu Bârgăului Extindere și modernizare iluminat public în comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița- Năsăud 1,133,250.42
116 Rebra Modernizare și dotare grădinița nr. 1 în comuna Rebra 1,000,000.00
117 Rebra Construire poduri peste râul Rebra 1,600,000.00
118 Rebrişoara Reabilitare și mansardare școala generală clasele V-VIII în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 3,123,609.00
119 Rebrişoara Modernizare străzi în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 3,380,608.00
120 Rodna Reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 1 Rodna 1,035,573.82
121 Rodna Reabilitare şi modernizare unitate de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Florian Porcius 2,409,140.44
122 Rodna Modernizare drum comunal Rodna-Valea Vinului, în comuna Rodna, judeţul Bistriţa Năsăud 8,900,000.00
123 Romuli Rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Fundoaia, localitatea Dealu Ștefăniței, comuna Romuli, județul Bistrița -Năsăud 473,539.57
124 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe ulița Pietri, în comuna Romuli 220,332.22
125 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Sub Laz în comuna Romuli 292,352.70
126 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Șesul Sabei în comuna Romuli 340,778.20
127 Romuli Construire pod peste râul Sălăuța, pe ulița Valea Malului în comuna Romuli 172,364.27
128 Romuli Modernizare strada Fundoaia, în comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud 390,129.60
129 Runcu Salvei Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Runcu Salvei 6,832,290.00
130 Salva Extindere rețea alimentare cu apă, mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud 522,018.00
131 Salva Reparații acoperiș, înlocuire tâmplărie, izolație termică și vopsitorii. Amenajare curte (Dispensar uman), comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud 156,241.00
132 Salva Modernizare pod peste râul Sălăuța, pe strada Principală în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud 576,560.35
133 Salva Punți pietonale La Bodescu, La Clejuta și Pe Lunca, în comuna salva, județul Bistrița-Năsăud 3,855,362.00
134 Salva Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud 422,836.47
135 Sânmihaiu de Câmpie Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud 9,809,858.00
136 Sânmihaiu de Câmpie Construire şi dotare sediu primărie în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, comuna Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa Năsăud 2,039,169.00
137 Sânmihaiu de Câmpie Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 271,130.79
138 Silivaşu de Câmpie Extindere, reabilitare termică și energetică a școlii gimnaziale Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 918,682.00
139 Silivaşu de Câmpie Construire dispensar medical și cabinet stomatologic în comuna Silivașu de Câmpie, județul Bistrița Năsăud 815,630.28
140 Silivaşu de Câmpie Asfaltare drumuri în satele Draga, Fânațele Silivașului și Silivaș, din comuna Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud 3,981,271.35
141 Spermezeu Modernizare drum comunal DC 37C Spermezeu- Hălmăsău, judeţul Bistriţa Năsăud 5,620,518.75
142 Şanţ Modernizare drum comunal Cobășel-Valea Blaznei Șanț, în comuna Șanț 7,232,523.84
143 Şanţ Construire Pod la Rusu peste râul Someșul Mare în comuna Șanț 766,226.58
144 Şanţ Construire Pod la stradă după Someş peste râul Someșul Mare în localitatea Valea Mare,  comuna Șanț 638,818.85
145 Şanţ Modernizare drum comunal Cârțibav, în comuna Șanț 913,761.60
146 Şieu Dotări școală generală Ardan, în sat Ardan comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud 131,045.15
147 Şieu Dotări școală generală Posmuș clasele I-IV, în sat Posmuș comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud 113,944.75
148 Şieu Construire cabinet medicină generală, cabinet dentar şi farmacie în localitatea Șieu 1,148,729.00
149 Şieu Modernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și  Ardan, județul Bistrița-Năsăud 5,518,076.00
150 Şieu-Măgheruş Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieu Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud 3,743,254.00
151 Şieu-Măgheruş Modernizare și extindere corp administrativ primărie în localitatea Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud 813,661.09
152 Şieu-Odorhei Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud 3,411,137.00
153 Şieu-Odorhei Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Șieu-Odorhei 331,478.23
154 Şieuţ Dotare școală gimnazială Șieuț, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 53,429.00
155 Şieuţ Dotare Şcoală primară Lunca în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 12,672.00
156 Şieuţ Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială Sebiş în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 611,313.30
157 Şieuţ Reabilitare şi extindere dispensar medical uman, în localitatea Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 1,173,024.00
158 Şieuţ Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 4,934,353.00
159 Şieuţ Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud 348,842.00
160 Şintereag Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud 8,522,133.00
161 Târlişua Extindere rețele de canalizare în localitățile Târlișua, Agrieș, și Borleasa, comuna Târlișua 10,341,814.00
162 Târlişua Construire clădire cu destinația grădiniță cu program normal în localitatea Târlișua, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud 1,021,706.44
163 Târlişua Reabilitare și modernizare Școala Generală Agrieș, comuna Târlișua, județul Bistrița- Năsăud 1,617,147.80
164 Târlişua Reabilitare casă de locuit P+E cu destinație Dispensar Uman, în comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud 300,141.13
165 Târlişua Pod peste Valea Ilișua, în comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud 402,858.00
166 Târlişua Pod peste Valea Ilișua, în localitatea Borleasa, comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud 385,511.31
167 Târlişua Modernizare drum vicinal Tîrlișua -Izvor DJ 171, pe raza comunei Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud 446,950.62
168 Teaca Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere  în localitățile Viile Tecii și Budurleni și modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, judeţul Bistriţa Năsăud 12,346,051.00
169 Teaca Modernizare și dotare școala gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năssăud 2,958,862.00
170 Teaca Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud 8,216,885.00
171 Teaca Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud 807,712.50
172 Tiha Bârgăului Construire rețea publică de apă uzată menajeră și stație de epurare în localitatea Piatra Fântânele, comuna Tiha Bârgăului 9,494,364.88
173 Tiha Bârgăului Reabilitare Școală Gimnazială Tiha Bârgăului 700,636.02
174 Tiha Bârgăului Reabilitare și extindere Școală Gimnazială  Tureac-Structura Școala Primară nr. 2 (Valea Tureacului) 652,775.15
175 Tiha Bârgăului Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 11, comuna Tiha Bârgăului 259,757.08
176 Tiha Bârgăului Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Tureac nr. 724A, comuna Tiha Bârgăului 126,865.69
177 Tiha Bârgăului Construire poduri în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud 2,093,185.27
178 Uriu Asfaltare străzi în comuna Uriu 3,955,958.00
179 Urmeniş Alimentare cu apă potabilă localitatea Coșeriu și Valea Mare, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 1,257,528.37
180 Urmeniş Extindere rețea apă potabilă în localitatea Șopteriu, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 331,009.59
181 Urmeniş Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 1,713,691.00
182 Urmeniş Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud 861,766.00
183 Zagra Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în  comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud 8,414,985.59
184 Zagra Reabilitare și lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu la Școala Gimnazială în localitatea Zagra, comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud 1,252,091.00
185 Zagra Extindere și reabilitare sediu Primărie comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud  1,658,390.00

Programul Național de Dezvoltare Locală are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie. 

Articolul precedentViceprimarul Daniel Cîrjan vrea să elimine taxa specială pentru spargerea domeniului public și privat
Articolul următorS-a modificat regimul armelor și munițiilor!