Absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau universitar din promoţia 2020 pot să se înscrie în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi ca șomer neindemnizat, într-o primă fază, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor.

Termenul de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor este termen de decădere din drepturi.

Dacă termenul de 60 de zile calendaristice menţionat anterior nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare după acest termen pentru a fi inregistraţi ca şomeri neindemnizaţi, absolvenţii instituţiilor de învăţământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizaţia de şomaj. 

AJOFM Mehedinti informează absolvenţii de liceu promoţia 2020, indiferent dacă promoveaza sau nu examenul de bacalaureat, sau dacă nu participă la examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile calendaristice a început din data de 30 mai 2020 (conform ordinului ministrului educației naționale privind structura anului şcolar 2019-2020, pentru clasele terminale din invatamintul liceal anul scolar s-a terminat in data de 29 mai 2020), ultima zi de înregistrare fiind 28 iulie 2020.

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Mehedinti în termen de 60 de zile calendaristice de la data promovării examenelor de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Adeverinţa de absolvire a claselor terminale trebuie să conţină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit ordinului ministrului educaţiei naţionale.

Actele necesare fiecărui absolvent al unei institutii de învăţământ pentru depunerea dosarului de şomer neindemnizat sunt:

– cartea de identitate, original şi copie xerox;

– diplomă, certificat de studii, adeverinţă, după caz, eliberată, în condiţiile legii, de una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, original şi copie xerox;

–  declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă;

– dosar cu şină.

Articolul precedentRazie de amploare în Mehedinți
Articolul următorCriminalul de la Dârvari a fost adus, pentru reconstituire