Primăria Drobeta Turnu Severin primește de la Rezerverele Statului 9.941 tone de păcură, cu titlu de împrumut până la data de 31 octombrie 2019, pentru a asigura în continuare agentul termic în municipiu. Guvernul a emis în acest sens o ordonanță de urgență.

Potrivit Ordonanței de Urgență, suma totală ce urmează să fie achitată de Primăria Severin este de  25.628.892 lei plus 640.722.302 lei, care reprezintă dobânda (2,5% la valoare).

Asta în cazul fericit în care nu vor fi întârzieri, deci penalități. În situația în care Primăria nu achită acești bani Guvernului până la 31 octombrie 2019 la sumele de mai sus se vor adăuga, zilnic, dobânzi penalizatoare de 0,02%, adică 4,67% pe an, plus penalități de întârziere de 0,01% pe zi, adică 3,65% pe an, plus dobândă de 6,5% pe an, adică în total  14,82% pe an.

„Când Guvernul PSD&ALDE ia cu amândouă mâinile, din buzunarele severinenilor, deși parlamentarii PSD de Mehedinți, Alina Teiș și Liviu Mazilu, s-au lăudat că Liviu Dragnea ne dă bani de căldură, se ”traduce” pentru ei cu ÎMPRUMUT! Care este realitatea? Nu au dat cei 15.000.000 lei promiși, prin bugetul din 2019, însă au crezut că ne păcălesc cu împrumutul salvator de păcură! Adică altfel spus, în loc să ne aloce 15 milioane lei prin buget, ne iau 25 milioane lei, plus dobânzi! În total primăria va avea de achitat împrumuturi de peste 60 milioane de lei pentru încălzire! De unde?!? De la noi toți!”, spune deputatul PNL Virgil Popescu.

Textul Ordonanței:

Ordonanță de Urgență privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți:

”Întrucât necesitatea furnizării agentului termic pentru populația din municipiul Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți, reprezintă o situație socială stringentă, fiind insuficientă cantitățile de combustibil destinate asigurării unei funcționări în bune condiții pe perioada de iarnă. Având în vedere faptul că lipsa căldurii ar constitui un impediment major și în derularea activității spitalelor, grădinițelor, creșelor cu program prelungit, școlilor generale, liceelor și agenților economici, beneficiari ai serviciului de termoficare în sistem centralizat și ținând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de agent termic pentru perioada friguroasă constituie o situație extraordinară și vizează interesul general și imediat, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. – (1) Se aprobă scoaterea din stocurile disponibile păstrate în rezervele de stat, cu titlu de împrumut, până la fata de 31 octombrie 2019, a cantității de 9941 de tone păcură, necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți.

(2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă Serviciului Public cu Alimentare cu Energie Termică, entitate cu Municipiul Drobeta – Turnu Severin, fără constituirea de garanții aferente contravalorii produsului.

Art. 2. – Pentru cantitatea împrumutată potrivit art. 1, până la data scadenței, se percepe dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României, percepută la valoarea de piată a combustibilului la data încheierii contractului de împrumut.

Art. 3. – (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1), Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică va suporta, pentru primele 30 de zile, penalități de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare la valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va emite facturi pentru facturi pentru valoarea combustibilului calculată la prețul pieței.

(2) Până la acoperirea integrală a creanței Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică suportă, după expirarea termenului prevăzută la alin. (1), dobânzi și penalități de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, precum și dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României la care se adaugă 4 puncte procentuale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 282 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată ia naștere la încasarea parțială sau totală a facturii aferente contravalorii bunurilor.

Art. 4. – Pentru produsul energetic păcură prevăzut la art. 1, în baza art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se restituie împrumutul sau, în cazul nerestituirii împrumutului în termenul prevăzut la art. 3 alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a încasat parțial sau total contravaloarea facturii.

 

Articolul precedentStudenți în practică la Jandarmeria Mehedinți
Articolul următorJALE ÎN SATUL PREOTULUI MORT ÎN CROAȚIA (vezi ce scrie presa croată despre accident!)