I.T.M. Mehedinţi a desfăşurat, în perioada 02-06 iunie 2020, sub coordonarea Inspecţiei Muncii, Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

 Au fost controlaţi  15 agenţi economici, unde s-au constatat mai multe neconformităţi: locul de muncă nu este organizat corespunzător; neasigurarea microclimatului la locul de muncă; neefectuarea examenului medical; nepurtarea echipamentului individual de protecţie.

Pentru neconformităţile constatate s-au aplicat 24 sancţiuni, din care un număr de 8 amenzi contravenţionale în valoare de 64.000 lei. În domeniul relaţiilor de muncă, au fost constatate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea în REVISAL a elementelor contractului individual de muncă anterior începerii activităţi; neevidenţierea timpului efectiv de muncă prestat de către salariaţi.

Pentru deficienţele constatate s-au aplicat 5 amenzi contravenţionale în valoare de 83.000 lei.

Articolul precedentJandarmeria Mehedinți recrutează candidați pentru școlile militare
Articolul următorUn muzeu închinat lui Teodor Costescu, la Vînjuleț