La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al judeţului Mehedinţi au început înscrierile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și Academiei Naționale de Informații “Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020.

Pentru învăţământul superior (ofițeri) au fost scoase la concurs 136 de locuri, astfel:

 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” București – 8 locuri;
 • Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu – 12 locuri;
 • Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” – 48 locuri;
 • Institutul Medico – Militar – 2 locuri;
 • Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” – Brașov – 10 locuri;
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța – 21 locuri;
 • Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”- București – 35 de

Totodată, pentru învăţământul postliceal (maiştri militari) sunt disponibile 62 de locuri, în cadrul următoarelor instituții militare:

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești, 19 locuri;
 • Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu, 9 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc, 16 locuri;
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța, 18 locuri.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 15. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 16. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Cererea-tip de înscriere se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secţiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se depune, personal, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi, până la data de 16.06.2020.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opţiuni.

Atât cererile de înscriere, cât şi dosarele de recrutare ale candidaților, cu domiciliul în județul Mehedinți, se depun la sediul inspectoratului nostru de pe strada Portului, nr. 2, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi, telefon 0252/311212.

Articolul precedent100% TU DECIZI! Lia Olguța Vasilescu, karatista iute la mânie. Arestată preventiv pentru mai multe infracțiuni
Articolul următor100% TU DECIZI! Nicolae Robu, primarul îndrăgostit de palmieri și papagali. Finanțări ilegale din dragoste de fotbal