În perioada 13 -23 ianuarie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi, sub îndrumarea Inspecţiei Muncii, desfăşoară în Mehedinți Campania naţională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

”Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite prin lege, cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, aprobat de Inspectorul General de Stat, dar şi modificările legislative privind regimul fiscal al contractelor individual de muncă cu timp parţial, respectiv abrogarea art. 146 alin. 5 indice 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se impune organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de control privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la acest tip de contracte”, se arată într-un comunicat de presă al ITM Mehedinți.

Din interogarea bazei de date privind registrul general de evidență a salariaţilor, gestionată de Inspecţia Muncii, la data de 31.12.2019 din numărul total de contracte individuale de muncă active de (6.474.320), 14,23 % (921.400) sunt contracte individuale de muncă cu timp parţial.

Acest tip de contract individual de munca este reglementat de art. 103 – 107 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Este obligatorie menţionarea în contract a repartizării programului de lucru şi a interdicţiei de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majora sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. Începând cu luna august 2017, prin modificarea şi completarea Codului muncii, primirea la munca a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este considerată muncă nedeclarată.

”Cum modificarea regimului fiscal aplicabil acestui tip de contracte, care a intervenit prin abrogarea art. 146 alin. 5 indice 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, poate genera o tendinţă în rândul angajatorilor de a încadra personal cu contract individual de muncă cu timp parţial, în scopul reducerii pe aceasta cale a obligaţiilor fiscale (în fapt salariatul desfăşurând activitate 8, 10 sau chiar 12 ore/zi), se consideră oportună declanşarea unor acţiuni de control, cu caracter inopinat, la angajatorii din grupul ţintă (angajatorii la care numărul contractelor individual de muncă cu timp parţial este mai mare de 30% din numărul total de contracte individuale de muncă, indiferent de domeniul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea), dar fără a se limita la acesta, în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial”, se mai arată în același comunicat de presă.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Articolul precedentEpiscopul Severinului și Strehaiei va participa la hramul Seminarului Teologic din Craiova
Articolul următorTrafic blocat pe DN 56A, în Mehedinți, din cauza unui accident de circulație