În ședința Executivului de joi, 28.05.2020, a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care se reglementează procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi.

Astfel, elevii vor beneficia în mod gratuit de transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați fiind, astfel, asigurată pe toată perioada anului școlar.

Elevii școlarizați în România vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier și naval, transportul rutier județean și naval între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern feroviar și cu metroul. Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie cu transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.

 Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere, prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea școlară.

În baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

 Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a.

„Pentru municipiul Drobeta Turnu Severin este o veste foarte bună deoarece chiar aveam în lucru un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să acordăm gratuitate la nivel local elevilor. Putem spune că ne-a luat-o înainte Guvernul României. O comunitate se poate dezvolta dacă are un sistem de învățământ eficient și la care să aibă acces toți copiii. Prin acordarea de gratuitate pentru elevi pe transportul local, se permite tuturor copiilor să aibă acces nediscriminatoriu la educație.” a declarat viceprimarul Daniel Cîrjan.

Articolul precedentMăsuri pentru combaterea ambroziei
Articolul următorSe construiește un sens giratoriu la Devesel